Een nieuwe versie van de Biologische waarderingskaart voor Brussel

De Biologische waarderingskaart (BWK) is een middel om de natuurwaarde in het gewest op te volgen en te objectiveren. Deze kaart toont de gebieden in het Brussels Gewest met een (zeer) hoge biologische waarde. Het zijn de gebieden die in belangrijke mate bijdragen aan het behoud en de bescherming van de regionale biodiversiteit (fauna, flora en natuurlijke habitats).

Openbaar onderzoek: programma voor pesticidenreductie 2023 -2027

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw programma om het gebruik van pesticiden te beperken. Het doel? Meer biodiversiteit en natuur in de stad! Maar ook een betere gezondheid, een gezonder leefmilieu en een aangenamere leefomgeving voor de bevolking. Geef nog tot 20 maart je mening en neem deel aan het openbaar onderzoek .

Dikketruiendag

Dikketruiendag is een jaarlijkse actiedag die op een actieve, positieve en ludieke manier wil sensibiliseren rond klimaatverandering.

Wedstrijd WWF ‘Visie op de Toekomst’ voor scholen

WWF nodigt je klas uit om zich de wereld van morgen voor te stellen, een wereld waarin we de huidige milieu-, sociale en gezondheid crisissen te boven zijn gekomen. Deel via een slamtekst JULLIE visie op de toekomst!

Platform Zoniënwoud

Stichting Zoniënwoud nodigt iedereen met een hart voor het Zoniënwoud uit op het ‘Platform Zoniënwoud’ op zaterdag 5 februari 2022. Inschrijven verplicht.

Expo-atelier BruSZenne voor het lager onderwijs

Reeds 30 jaar richt het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC) kleine tentoonstellingen in over mens en natuur. Elk expo-atelier reist gedurende 2 jaar langs de 19 Brusselse gemeenten. Je klasbezoek is gratis en een gids/animator zorgt voor de nodige begeleiding.

Dagen van de veerkracht

De klimaatverandering is onze dagelijkse realiteit geworden. Of het nu in de vorm van hittegolven en droogte of stormen en overstromingen is.

Oh, mijn pracht-sneeuw-vlokje!

Is het een plant? Is het een dier? Nee, dat is het niet! Het is een reuzenamoebe die je op die boomstam ziet! Slijmzwammen zijn fascinerende wezens die microscopisch klein kunnen zijn maar ook enkele m² groot kunnen worden. Organismen die ondanks de afwezigheid van hersenen toch de kortste weg kunnen vinden in een doolhof. Wonderbaarlijk, niet?