Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Valken voor iedereen 2022

Vandaag, zoals elk voorjaar sinds 2005, nemen Valken voor iedereen u mee om de slechtvalken te ontdekken die nestelen in Brussel en daarbuiten. Kom en ontdek elk detail van de levensloop van deze prachtige vogel dankzij een camerasysteem dat 7/24 de nestcyclus live uitzendt van verschillende paren die in Brussel leven.

Je kan het wel en wee van de slechtvalken in detail volgen via hun website of langsgaan bij een observatiepost bemand door ornithologen. Valken voor iedereen is een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Lees meer hier