Juridische gegevens

Gebruiksvoorwaarden van de website. De vzw Tournesol – Zonnebloem heeft u toegang tot haar website volgens volgende voorwaarden. Het gebruik van informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat u de vzw Tournesol – Zonnebloem als bron vermeld.

tournesol

Gebruiksvoorwaarden van de website

De vzw Tournesol – Zonnebloem heeft u toegang tot haar website volgens volgende voorwaarden. Het gebruik van informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat u de vzw Tournesol – Zonnebloem als bron vermeld.

Verantwoordelijkheid

De informatie beschikbaar op deze website wordt uitsluitend ter indicatie en informatie verstrekt.  Tournesol-Zonnebloem streeft naar een maximale en continue beschikbaarheid van haar website. Het is echter niet immuun voor technische storingen en wijst ook alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de internetsite, ongeacht de duur van deze onbeschikbaarheid.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u uitsluitend ter indicatie ter beschikking gesteld. Tournesol-Zonnebloem vzw kan op geen enkele wijze instaan voor de kwaliteit en/of de volledigheid van de daarin opgenomen informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft u het recht de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik of voor strikt pedagogische doeleinden.

Tournesol-Zonnebloem vzw behoudt het recht tot alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarop ter beschikking gestelde informatie, met name de informatiebronnen en artikelen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de logo’s en foto’s die op onze site worden gebruikt, worden gebruikt met toestemming van hun eigenaars. Deze kunnen worden beschermd door eigendomsrechten. Bijgevolg mogen ze niet worden gebruikt zonder toestemming van hun eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met uw rechten, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 Algemene Gegevensbescherming Verordening (GDPR), die is ingesteld door de Gegevensbeschermingsautoriteit die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. U stemt in met het delen van uw persoonsgegevens met de vzw Tournesol – Zonnebloem door u te abonneren op onze nieuwsbrief, ons een bericht te sturen via het contactformulier of door een activiteit te reserveren via onze webshop, aanvaardt u dat Tournesol-Zonnebloem vzw uw persoonsgegevens gebruikt om u per e-mail of via de nieuwsbrief te kunnen informeren over haar activiteiten of om contact met u op te kunnen nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Tournesol-Zonnebloem gebruikt de gebruiksgegevens van de website ook om de kwaliteit en de gebruikerservaring te verbeteren en u zo een kwalitatieve toegang tot onze diensten te bieden. Tournesol-Zonnebloem gebruikt de dienst van Google Analytics om deze gebruiksgegevens anoniem te verzamelen. Tournesol-Zonnebloem neemt alle relevante maatregelen om de anonimiteit van de gebruikers te garanderen.  Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden voor reclamedoeleinden. U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het uitoefenen van uw rechten op grond van de geldende regelgeving, zoals het intrekken van uw toestemming om gecontacteerd te worden door Tournesol-Zonnebloem, door uw verzoek te sturen naar rgpd@tournesol-zonnebloem.be.

Als u zich niet langer wenst te abonneren op onze nieuwsbrief, kunt u zich uitschrijven of verderop deze pagina u afmelden. Al uw gegevens worden dan uit onze database verwijderd.

Indien u meer informatie wenst over deze nieuwe regeling, kunt u de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (rubriek privacy) raadplegen.

© vzw Tournesol-Zonnebloem, 2021

Contact details

Tournesol-Zonnebloem

  • Naam van de vereniging: Tournesol – Zonnebloem
  • Rechtsvorm: vzw
  • Postadres en hoofdzetel: Terhulpsesteenweg 199, 1170 Brussel
  • Telefoon: 02 675 37 30
  • Mail info@tournesol-zonnebloem.be
  • Ondernemingsnummer KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen): BE 0431.921.303 – RPR Brussel