Doe een gift

Al meer dan 30 jaar zet de vzw Tournesol-Zonnebloem zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van activiteiten rond milieu -en natuureducatie voor iedereen: scholen, gezinnen, volwassenen.

Plantation_tomates13

Vrije Gift

Onze activiteiten zijn in de loop der jaren sterk gegroeid en ons team, dat van jaar tot jaar is gegroeid, telt momenteel meer dan twintig vaste medewerkers: animatoren, opleiders, grafisch vormgevers, secretaresse, enz.

Onze prioriteit is het aanbieden van kwaliteitsvolle activiteiten die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn en het behoud van het personeel. Overheidssteun stelt ons in staat dit gedeeltelijk te doen.

Een gift, eenmalig of maandelijks, kan ons helpen onze activiteiten voort te zetten en uit te breiden. Zelfs kleine bedragen zijn welkom, want het is algemeen bekend dat kleine beekjes grote rivieren vormen.

Giften aan de vereniging zijn aftrekbaar van de belasting. Als je ons wilt steunen met een gift, moet je weten dat elke betaling van € 40 of meer recht geeft op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift. Bijvoorbeeld, een gift van 40€ kost je werkelijk 22,5€.

Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen, moet de betaling los van elke andere betaling worden gedaan en moet in de mededeling jouw naam, voornaam gevolgd door het woord “gift” worden vermeld. Indien in de loop van hetzelfde jaar verschillende giften worden gedaan, wordt het totaal van deze giften in aanmerking genomen.

In het eerste kwartaal van het volgende jaar wordt de schenker een fiscaal attest toegestuurd, zodat men zijn gift kan aangeven in de belastingaangifte.

Wij bedanken je bij voorbaat voor jouw steun.

Doe een gift

Wens je ons te steunen?

Doneer aan Tournesol-Zonnebloem vzw

BE 74068 2082182 07 – Mededeling: “Naam,
Voornaam, Rijksregisternummer + gift”