Wat we doen

Elke dag stellen we ons tot doel onze passie met anderen te delen. Zo leren we jong & oud hun leefomgeving anders te bekijken, te begrijpen en te respecteren. Daartoe bieden we een veelvoud van activiteiten aan gaande van natuurwandelingen tot meer praktische workshops. Verder helpen we Brusselse scholen met de uitwerking en realisatie van hun schoolprojecten voor het leefmilieu. 

De vzw Tournesol-Zonnebloem geniet de steun van Leefmilieu Brussel en het Ministerie Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze geschiedenis

Onze vereniging ligt in het Tournay-Solvay park en is al meer dan 35 jaar actief rond natuur- en milieu educatie.

De vereniging werd in 1985 opgericht en begon heel klein. In 1991 verhuisden we naar onze huidige locatie.

Op 5 juni 1992 werd het Gewestelijk Centrum voor Ecologie Initiatie (GCEI) ingehuldigd. Dit maakte een beter  pedagogisch aanbod mogelijk aangepast aan de verwachtingen van de leerkrachten en het brede publiek.

In 2003 werd het beheer van de ‘Hoeve van Ukkel’ aan onze vereniging toevertrouwd.  Hiermee heeft het team zich verder kunnen uitbreiden en onze vereniging het aanbod kunnen verbreden. Dit stelt ons in staat om onze oorspronkelijke missie te blijven vervullen. 

De vzw beheert, sinds de oprichting van het netwerk in 2011, de Brusselse Moestuinmeesters en is ook betrokken bij ‘le Réseau bruxellois des Jardins Semenciers’.Onze geschiedenis

Onze vereniging ligt in het Tournay-Solvay park en is al meer dan 35 jaar actief rond natuur- en milieu educatie.

De vereniging werd in 1985 opgericht en begon heel klein. In 1991 verhuisden we naar onze huidige locatie.

Op 5 juni 1992 werd het Gewestelijk Centrum voor Ecologie Initiatie (GCEI) ingehuldigd. Dit maakte een beter  pedagogisch aanbod mogelijk aangepast aan de verwachtingen van de leerkrachten en het brede publiek.

In 2003 werd het beheer van de ‘Hoeve van Ukkel’ aan onze vereniging toevertrouwd.  Hiermee heeft het team zich verder kunnen uitbreiden en onze vereniging het aanbod kunnen verbreden. Dit stelt ons in staat om onze oorspronkelijke missie te blijven vervullen. 

De vzw beheert, sinds de oprichting van het netwerk in 2011, de Brusselse Moestuinmeesters en is ook betrokken bij ‘le Réseau bruxellois des Jardins Semenciers’.illustration équipe

Wie we zijn

Momenteel bestaat het team uit zo’n 25 mensen. Onze uiteenlopende achtergronden en bekwaamheden verrijken onze werking.

We staan evenwel verenigd in onze liefde voor de natuur die we met veel overtuiging uitdragen.Pedagogische aanpak

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben we gekozen voor een levendige, participatieve en doortastende aanpak. Dit doen we door:

Positieve ervaringen met en in de natuur te beleven om zo de zorg en het respect voor het leefmilieu te stimuleren.

Activiteiten te variëren op zintuiglijk, speels, artistiek en wetenschappelijk vlak om zoveel mogelijk leerlingen en volwassenen te bereiken.Gedragsverandering aan te moedigen want elke actie telt en kan potentieel een positief sneeuwbaleffect veroorzaken.

Leuke pedagogische leermiddelen aan te bieden, aangepast aan de verschillende doelgroepen.

Onze activiteiten te ontwikkelen en aan te passen naargelang de actualiteit.

Iedereen, jong en oud, meester te maken van zijn eigen ontdekkingen.

Duurzaamheid

illustration, planète, durable

We praten niet enkel over het zorgdragen van onze planeet, we passen dit ook toe. Onze vormingen, projecten, animaties, samenwerkingen,… aan alles gaat een ecologische en sociale reflectie vooraf. 

Zo besteden wij veel aandacht aan het duurzaam ontwerp van ons animatiemateriaal. In eerste plaats kiezen we voor hergebruik en duurzame materialen die lang meegaan. Op het gebied van mobiliteit verplaatsen we ons bij voorkeur met de fiets en het openbaar vervoer.

Onze gebruiksgoederen kopen we aan in bulk en we kiezen daarbij waar mogelijk voor producten die lokaal en biologisch worden geproduceerd. Bij ons kan je genieten van een tasje eerlijke koffie. Onze elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij onze filosofie ook in de praktijk toepassen.

Duurzaamheid

illustration, planète, durable

We praten niet enkel over het zorgdragen van onze planeet, we passen dit ook toe. Onze vormingen, projecten, animaties, samenwerkingen,… aan alles gaat een ecologische en sociale reflectie vooraf. 

Zo besteden wij veel aandacht aan het duurzaam ontwerp van ons animatiemateriaal. In eerste plaats kiezen we voor hergebruik en duurzame materialen die lang meegaan. Op het gebied van mobiliteit verplaatsen we ons bij voorkeur met de fiets en het openbaar vervoer.

Onze gebruiksgoederen kopen we aan in bulk en we kiezen daarbij waar mogelijk voor producten die lokaal en biologisch worden geproduceerd. Bij ons kan je genieten van een tasje eerlijke koffie. Onze elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij onze filosofie ook in de praktijk toepassen.