Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wedstrijd WWF ‘Visie op de Toekomst’ voor scholen

WWF nodigt je klas uit om zich de wereld van morgen voor te stellen, een wereld waarin we de huidige milieu-, sociale en gezondheid crisissen te boven zijn gekomen. Deel via een slamtekst JULLIE visie op de toekomst!

 Doe dit via een opname voor zaterdag 26 maart 2022 en maak kans op een leuke prijs met je klas. De wedstrijd staat open voor leerlingen van het 4de tot 6de leerjaar lager onderwijs en van het 1ste tot 7de leerjaar middelbaar onderwijs.

Meer info hier