Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een nieuwe versie van de Biologische waarderingskaart voor Brussel

De Biologische waarderingskaart (BWK) is een middel om de natuurwaarde in het gewest op te volgen en te objectiveren. Deze kaart toont de gebieden in het Brussels Gewest met een (zeer) hoge biologische waarde. Het zijn de gebieden die in belangrijke mate bijdragen aan het behoud en de bescherming van de regionale biodiversiteit (fauna, flora en natuurlijke habitats).

Deze kaart werd voor het eerst gepubliceerd in 1978. Die werd toen gemaakt voor heel België. Een nieuwe, en meer gedetailleerde, versie werd opgemaakt voor het Brussels Gewest tussen 1996 en 2000. De gegevens uit deze kaart waren van belang bij de afbakening van beschermde zones zoals het Europese Natura 2000 netwerk. Deze kaart is de derde versie en werd in november 2021 gepubliceerd door Leefmilieu Brussel.

De kaart categoriseert de biologische waarde op basis verschillende criteria die representatief zijn voor de aanwezige biodiversiteit zoals de oppervlakte aan vegetatie, de waarde van de aanwezige biotopen, alsook de mate van openheid en de verbindingen tussen de Brusselse woonblokken. Om de leesbaarheid te vereenvoudigen wordt de biologische waarde uitgedrukt via 5 categorieën (ABCDE). Waarbij categorie A de zones met een heel hoge biologische waarde groepeert en E de zones met een beperkte biologische waarde. Typische gebieden in categorie A zijn het Zoniënwoud, Kinsendaal-Kriekenput en vijvers zoals in Neerpede en het Woluwepark. Ook een deel van de Josaphat Site (Friche Josaphat) krijgt score A. Wie denkt dat de friche daarmee gered is, is er aan voor de moeite. Het identificeren van gebieden die aandacht verdienen in het natuurbeleid is de belangrijkste doelstelling van deze kaart maar de kaart op zich genereert dus geen beschermingsstatuut of wettelijk kader.

Meer info hier