Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuwe Brusselse Vogelatlas – Oproep!

Bijna 20 jaar na het veldwerk van de vorige atlas wordt het stilaan tijd voor een nieuwe. Daarvoor is alle hulp welkom!l

De klimaatverandering is alleen maar versneld. Hoe zit het met de opmars van invasieve soorten? Houden de trekvogels stand? Hoeveel huismussen en spreeuwen broeden er nog? Welke soorten zijn de winnaars? Welke de verliezers? Heel veel vragen waarop met deze atlas hopelijk een antwoord komt. Helemaal nieuw ten opzichte van de vorige atlas, is de inventarisatie van vogels die Brussel als overwintergsplek gebruiken. Zo’n atlas is een hele uitdaging. Alle hulp is van harte welkom! Wil je graag meehelpen of op de hoogte blijven stuur dan een mailtje naar info@natuurpuntbrussel.be

Bron: Passer –  Ledenblad Natuurpunt Brussel 

Meer info hier