Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuwe atlas van amfibieën en reptielen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De laatste beschrijving van amfibieën en reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateert van 2005. In opdracht van Leefmilieu Brussel kreeg deze atlas een update.

Natuurpunt en Natagora werkten hiervoor samen. In de nieuwe atlas worden 26 soorten behandelt, gebaseerd op meer dan 10 000 waarnemingen die in de periode van 2004-2019 geregistreerd werden. Meer dan 70% van deze waarnemingen werden verzameld tussen 2017 en 2019 dankzij intensieve veldcampagens van Natuurpunt en Natagora, uitgevoerd door vrijwilligers. Het wel en wee van onze koudbloedige vrienden kan u in de nieuwe atlas nalezen.

In de nieuwe atlas worden 26 soorten beschreven, kaarten geven hun verspreiding weer binnen Brussel. Voor-of achteruitgang ten opzichte van de vorige atlas wordt ook duidelijk aan de hand van de kaarten.

Trends die in de  eerste amfibieën- en reptielenatlas naar voor kwamen, werden verder bevestigd. Het gaat dan over de algemene achteruitgang van inheemse soorten en de toename van het aantal exoten, alsook de verdere toename en uitbreiding van reeds gevestigde exoten. Opvallende nieuwkomer is de muurhagedis dat letterlijk naar Brussel is gespoord. Wat ook hard opvalt, is het aantal schildpadden en hun verspreiding. Schildpadden komen van nature in België niet voor. Het zijn allemaal gedumpte ‘huisdieren’ en geen enkele (park)vijver is veilig. En dat is slecht nieuws voor onze inheemse soorten.

In Brussel kunnen we drie hotspots voor amfibieën en reptielen identificeren. De moerassen van Jette en Ganshoren, die de enige (geïntroduceerde) populatie van gevlekte ringslangen huisvest. Het Rood Klooster dat opvalt door het groot aantal amfibieën die bij de paddenoverzet worden overgezet (vooral gewone pad, bruine kikker en alpenwatersalamander). En tot slot het Zoniënwoud dat het leefgebied vormt van de charismatisch maar zeer zeldzame vuursalamander. 

Meer info hier