Op zoek naar sporen

Doelgroep

1ste tot 6de leerjaar

Periode

van september tot oktober en van april tot juni

Uur

 09:30 – 12:00 uur

Dieren houden zich, met recht en rede, verborgen in het struikgewas, de bomen en de strooisellaag. Wanneer ze ons zien, horen of ruiken kiezen zij vaak het hazenpad. Toch blijft hun aanwezigheid niet onopgemerkt voor de aandachtige wandelaar. Ze laten namelijk voetafdrukken, voedselresten, schuilplaatsen en nog veel meer achter. Dankzij deze activiteit worden de kinderen echte sporenzoekers.

Het programma:

  • Inleiding soorten sporen: uitwerpselen, voetafdrukken, delen van het lichaam, voedselresten,…
  • Op zoek naar sporen en achterhalen van de eigenaar.