Chemisch en biologisch wateronderzoek

Doelgroep

6de leerjaar

Periode

Van september tot oktober en van april tot juni

Uur

 09:30 – 15:00 uur

«Bruocsella» betekent «huis in de moerassen», een veldnaam die meer dan 1000 jaar geleden op de oevers en de eilandjes van de Zenne ontstond. Hoe zit het vandaag met het water in Brussel? Zijn er nog beekjes en moerassen te vinden? Is het water proper? Zullen we dat aan specialisten overlaten? Nee hoor, met onze netjes en emmers trekken we naar het Woluwedal op zoek naar ongewervelde waterdieren.

In het labo kunnen we dankzij deze waterdiertjes en enkele chemische testen de waterkwaliteit bepalen. Is watervervuiling altijd zichtbaar? Hoe en door wie wordt het water vervuild? Kunnen wij er iets aan doen? Op al deze vragen proberen we samen een antwoord te vinden. 

Het programma:

  • Observatie van een beek en omgeving
  • Fysische metingen (temperatuur, stroomsnelheid, breedte en diepte van de beek,…)
  • Staalname van het water en het vangen van ongewervelde waterdieren
  • Observatie en determinatie van de ongewervelde waterdieren met behulp van binoculaire loupe en determinatiesleutels
  • Chemische analyse van de waterstalen
  • Schatting van de biotische en chemische index en discussie van de resultaten
  • Synthese waterkwaliteit