Biotoopstudie: Het Bos

Doelgroep

1ste tot 6de middelbaar

Periode

Van september tot juni

Uur

9h30 – 15h00

Tijdens een rondleiding in het Zoniënwoud ontdekken we de onderlinge relaties tussen de dieren, planten en hun omgeving.

Het programma:

In de voormiddag, op het terrein:

  • Meten van abiotische factoren (temperatuur, luchtvochtigheid, lichtsterkte)
  • Het nemen en observeren van een bodemstaal
  • Inventarisatie van de biotische factoren aan de hand van herkenningskaarten (planten, struiken, bomen en diersporen).
  • Invloed van de mens op de natuur
  • Inzameling bodem ongewervelden
  • Link met klimaatverandering en biodiversiteit en verduidelijken van relaties tussen abiotische en biotische factoren in het bosbiotoop.

 

In de namiddag, in het laboratorium:

  • Observatie en determinatie van bodem ongewervelden aan de hand van een determinatiesleutel en binoculaire loupes. 
  • De rol en relaties tussen de bodem ongewervelden in het biotoop aantonen
  • Synthese