Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie • Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijk Centrum voor Ecologie-Initiatie
Hoeve van Ukkel • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel morgen – Burgerraad voor het klimaat

Hoe willen we leven in 2050 in Brussel? Om deze koolstofarme visie voor 2050 te realiseren, is het belangrijk dat deze zo breed mogelijk door de Brusselaars wordt gedeeld en ondersteund. Hiervoor werd de Burgerraad voor het klimaat opgericht.

Hoe zien jullie het Brussel van morgen? 

Huisvesting, mobiliteit en consumptie zijn kwesties die ons allen aangaan en waarop we een invloed kunnen hebben. 

Een koolstofarm Brussel bevat ook en vooral mooie perspectieven voor een aangenaam leven in de stad.

Een participatieve raad

De Burgerraad voor het klimaat bestaat uit 100 willekeurig gelote personen. Deze groep wordt elk jaar vernieuwd om de duurzaamheid van de Raad te waarborgen. Omdat het belangrijk is dat iedereen een stem heeft, zal de Raad proberen om steeds zoveel mogelijk de Brusselse bevolking te vertegenwoordigen.

Elke cyclus behandelt de Raad een door de vorige Raad vastgesteld thema. Het doel is te debatteren en voorstellen te formuleren over cruciale kwesties: hoe willen we leven in 2050? Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe gaan we wonen? En vooral, wat hebben we op korte en middellange termijn nodig om daar te landen?


Alle informatie over de Raad op: