Andere projecten

Al vanaf de start kreeg onze vzw een aantal projecten toevertrouwd voor het opleiden en sensibiliseren rond de thema’s ecologie en stadslandbouw.

Tegenwoordig omkaderen we het netwerk van de Brusselse moestuinmeesters.

Plantation_tomates13
Info

Netwerk van
moestuinmeesters

Het netwerk is opgestart in 2011, op initiatief van Leefmilieu Brussel (en kadert nu binnen de Good Food-strategie) om burgerinitiatieven rond stadslandbouw te stimuleren.

DSC_0236

Wat is een moestuinmeester?

Een moestuinmeester is een Brusselaar, geboeid en gevormd in biologisch tuinieren, die bereid is om wat tijd vrij te maken om zijn ervaring en kennis te delen.

Het doel van een moestuinmeester is om stadslandbouw op vrijwillige basis te promoten en om andere moestuiniers met raad en daad bij te staan om (te starten met) eigen groenten en fruit te telen. Ze doen dit door raad te geven, door hun eigen moestuin open te stellen voor een bezoek, door een animatie te voorzien op een evenement of activiteit, …

Uitwisseling - en opleidingsplatform

Het netwerk is ook een uitwisseling- en een opleidingsplatform. Ontmoetingen, bezoeken en conferenties worden geregeld aangeboden aan de vrijwilligers om hun kennis en ervaring te verbreden of verdiepen.

Om de twee jaar wordt een basisopleiding georganiseerd, gegeven door de vzw Tournesol-Zonnebloem, om nieuwe moestuinmeesters te vormen. Gedurende een half jaar doen de kandidaat-moestuinmeesters zo een brede kennis op aan biologisch tuinieren en stadslandbouw, alsook de nodige didactische vaardigheden om deze kennis op een correcte manier over te brengen naar verschillende doelgroepen of toe te passen in verschillende stadslandbouw-projecten.

Het netwerk bestaat ondertussen al uit meer dan honderd vrijwilligers die gemotiveerd klaar staan om hun medeburgers te helpen en te steunen.

De moestuinmeester deelt zijn ervaring op verschillende manieren :

  • in een moestuin (de zijne, de uwe, op een school of in een collectieve moestuin)
  • op stands
  • op de website van de moestuinmeesters
  • en op hun Facebook-pagina en op de “Moestuinhulp in Brussel” groep.
  •  

Neem contact op met een moestuinmeester bij u in de buurt!

Alle moestuinmeesters zijn opgenomen in een gids, beschikbaar op deze website: www.moestuinmeester.brussels